نیاز به پشتیبانی داری؟؟؟
از 9 صبح تا 18 پاسخگوی شما هستیم. (09190529520)
new logo
Search
جعبه پیتزا سایز 24
جعبه پیتزا 24 چاپدار مقوایی

قیمت اصلی ۲۹۵,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۵,۰۰۰تومان است.

سس کچاپ تک نفره بیژن
سس کچاپ تک نفره بیژن

قیمت اصلی ۲۰۹,۹۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۱,۵۰۰تومان است.

لیوان دوجداره کاغذی 220cc

قیمت اصلی ۲۰۸,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۳,۰۰۰تومان است.

جالیوانی چهارتایی چاپی
جالیوانی چهارتایی چاپی

قیمت اصلی ۱۸۹,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰تومان است.

جعبه سیب زمینی مخروطی

۱۹۹,۰۰۰تومان

پاکت بیرون بر سوخاری دسته دار

۴۶۰,۰۰۰تومان

پاکت بیرون بر پیتزا تک نفره دسته دار

۴۹۵,۰۰۰تومان

جعبه سیب زمینی داخل سالن

۱۱۰,۰۰۰تومان

جعبه ساندویچ ایفلوت

سیب زمینی نیمه آماده

۷۶۰,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا ایفلوت ساده 20

سینگل زیر پیتزا سایز 28

۱۵۲,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا ایفلوت ساده 24

۳۲۶,۰۰۰تومان

کاغذ ساندویچی طرح دار

۴۱۰,۰۰۰تومان

دستکش یکبار مصرف شیک

۱۷۵,۰۰۰تومان

متالایز ساندویچ طرحدار

۲۰۱,۰۰۰تومان

جعبه غذا بیرون بر دو پرسی ایفلوت

۴۸۶,۰۰۰تومان

جعبه غذا بیرون بر تک پرسی ایفلوت

۳۸۵,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا خانواده سایز 40

جعبه پیتزا خانواده 32

۵۴۶,۰۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 27

۱۹۸,۰۰۰تومان

دستمال حوله ای کاغذی پاپیا (4 عددی)

کاغذ زیر پیتزایی کاهی

۳۴۰,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا ایفلوت 30

۵۶۸,۰۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا 18

۱۴۷,۰۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا 21

۱۵۸,۵۰۰تومان

جعبه پیتزا مینی چاپدار مقوایی

۲۲۰,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا 24 چاپدار مقوایی

قیمت اصلی ۲۹۵,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۵,۰۰۰تومان است.

جعبه پیتزا تک نفره 23

۲۴۹,۰۰۰تومان

فویل آلومینیوم پایون

۳۶۰,۰۰۰تومان

کاغذ کف سینی کرافت چاپ عمومی

۱۰۳,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا ایفلوت 24

۳۴۹,۰۰۰تومان

کاغذ کاهی ساندویچ 10 کیلویی

۶۵۰,۰۰۰تومان

سه پایه پیتزا

۱۲۹,۵۰۰تومان

جعبه سوخاری 5 تیکه

۴۱۹,۰۰۰تومان

پاکت بیرون بر پیتزا تک نفره

۳۶۰,۰۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا 26

۱۳۲,۰۰۰تومان

جا لیوانی ایفلوت 4 تایی

۱۶۷,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا دو نفره 27

۳۴۰,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا ایفلوت 20

۲۸۵,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا ایفلوت 34

۶۲۶,۰۰۰تومان

جا لیوانی 2 تایی

۱۰۹,۰۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 30

۲۳۳,۰۰۰تومان

متالایز ساندویچ 1 کیلویی

۱۵۰,۰۰۰تومان

جعبه سیب زمینی مخروطی

۱۹۹,۰۰۰تومان

پاکت بیرون بر سوخاری دسته دار

۴۶۰,۰۰۰تومان

پاکت بیرون بر پیتزا تک نفره دسته دار

۴۹۵,۰۰۰تومان

جعبه سیب زمینی داخل سالن

۱۱۰,۰۰۰تومان

جعبه ساندویچ ایفلوت

سیب زمینی نیمه آماده

۷۶۰,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا ایفلوت ساده 20

سینگل زیر پیتزا سایز 28

۱۵۲,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا ایفلوت ساده 24

۳۲۶,۰۰۰تومان

کاغذ ساندویچی طرح دار

۴۱۰,۰۰۰تومان

دستکش یکبار مصرف شیک

۱۷۵,۰۰۰تومان

متالایز ساندویچ طرحدار

۲۰۱,۰۰۰تومان

جعبه غذا بیرون بر دو پرسی ایفلوت

۴۸۶,۰۰۰تومان

جعبه غذا بیرون بر تک پرسی ایفلوت

۳۸۵,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا خانواده سایز 40

جعبه پیتزا خانواده 32

۵۴۶,۰۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 27

۱۹۸,۰۰۰تومان

دستمال حوله ای کاغذی پاپیا (4 عددی)

کاغذ زیر پیتزایی کاهی

۳۴۰,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا ایفلوت 30

۵۶۸,۰۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا 18

۱۴۷,۰۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا 21

۱۵۸,۵۰۰تومان

جعبه پیتزا مینی چاپدار مقوایی

۲۲۰,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا 24 چاپدار مقوایی

قیمت اصلی ۲۹۵,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۵,۰۰۰تومان است.

جعبه پیتزا تک نفره 23

۲۴۹,۰۰۰تومان

فویل آلومینیوم پایون

۳۶۰,۰۰۰تومان

کاغذ کف سینی کرافت چاپ عمومی

۱۰۳,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا ایفلوت 24

۳۴۹,۰۰۰تومان

کاغذ کاهی ساندویچ 10 کیلویی

۶۵۰,۰۰۰تومان

سه پایه پیتزا

۱۲۹,۵۰۰تومان

جعبه سوخاری 5 تیکه

۴۱۹,۰۰۰تومان

پاکت بیرون بر پیتزا تک نفره

۳۶۰,۰۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا 26

۱۳۲,۰۰۰تومان

جا لیوانی ایفلوت 4 تایی

۱۶۷,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا دو نفره 27

۳۴۰,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا ایفلوت 20

۲۸۵,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا ایفلوت 34

۶۲۶,۰۰۰تومان

جا لیوانی 2 تایی

۱۰۹,۰۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 30

۲۳۳,۰۰۰تومان

متالایز ساندویچ 1 کیلویی

۱۵۰,۰۰۰تومان

کاغذ ساندویچ کرافت

۱۱۸,۰۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 23

۶۳,۲۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 22

۱۱۸,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا 24 چاپدار مقوایی

قیمت اصلی ۲۹۵,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۵,۰۰۰تومان است.

جعبه پیتزا مینی چاپدار مقوایی

۲۲۰,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا پیکو ساده مقوایی

۱۷۲,۰۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا 26

۱۳۲,۰۰۰تومان

فویل آلومینیوم پایون (نیم کیلویی)

۱۸۰,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا دو نفره 27

۳۴۰,۰۰۰تومان

سس سالاد سزار دلوسه (3.5 کیلویی)

۴۴۹,۰۰۰تومان

کفگیر سرو کیک

۶۹,۵۰۰تومان

جعبه سیب زمینی مکعبی

۱۹۹,۰۰۰تومان

جا لیوانی دوتایی چاپی

۱۲۹,۰۰۰تومان

سس چیلی تای دلوسه (4 کیلویی)

۲۲۹,۰۰۰تومان

فویل آلومینیومی عرض 60

۲۹,۵۰۰تومان

قابلمه گرانیتی سه نفره

۱۳۹,۰۰۰تومان

دستمال حوله ای کاغذی پاپیا (4 عددی)

دستمال توالت رولی پاپیا 8 عددی

جعبه غذا بیرون بر تک پرسی ایفلوت

۳۸۵,۰۰۰تومان

۱۵۹,۰۰۰تومان

۱۶۹,۲۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا سایز 30

۱۷۵,۰۰۰تومان

لیوان دوجداره 120cc

۱۴۹,۰۰۰تومان

شات کاغذی قهوه (50 عددی)

۱۷,۵۰۰تومان

سه پایه پیتزا

۱۲۹,۵۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون مربع سایز 28

۲۰۵,۰۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون مربع سایز 17

۱۵۱,۵۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون مربع سایز 32

۲۷۲,۰۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون مربع سایز 23

۱۸۱,۰۰۰تومان

۱۰۰,۰۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 34

۱۰۱,۶۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 32

۹۵,۷۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 30

۸۶,۹۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 28

۸۰,۹۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 15

۴۸,۰۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 21

۵۶,۵۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 19

۵۴,۰۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 17

۵۰,۲۰۰تومان

نمک تک نفره

۴۹,۵۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا 18

۱۴۷,۰۰۰تومان

کاغذ ساندویچ کرافت

۱۱۸,۰۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 23

۶۳,۲۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 22

۱۱۸,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا 24 چاپدار مقوایی

قیمت اصلی ۲۹۵,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۵,۰۰۰تومان است.

جعبه پیتزا مینی چاپدار مقوایی

۲۲۰,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا پیکو ساده مقوایی

۱۷۲,۰۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا 26

۱۳۲,۰۰۰تومان

فویل آلومینیوم پایون (نیم کیلویی)

۱۸۰,۰۰۰تومان

جعبه پیتزا دو نفره 27

۳۴۰,۰۰۰تومان

سس سالاد سزار دلوسه (3.5 کیلویی)

۴۴۹,۰۰۰تومان

کفگیر سرو کیک

۶۹,۵۰۰تومان

جعبه سیب زمینی مکعبی

۱۹۹,۰۰۰تومان

جا لیوانی دوتایی چاپی

۱۲۹,۰۰۰تومان

سس چیلی تای دلوسه (4 کیلویی)

۲۲۹,۰۰۰تومان

فویل آلومینیومی عرض 60

۲۹,۵۰۰تومان

قابلمه گرانیتی سه نفره

۱۳۹,۰۰۰تومان

دستمال حوله ای کاغذی پاپیا (4 عددی)

دستمال توالت رولی پاپیا 8 عددی

جعبه غذا بیرون بر تک پرسی ایفلوت

۳۸۵,۰۰۰تومان

۱۵۹,۰۰۰تومان

۱۶۹,۲۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا سایز 30

۱۷۵,۰۰۰تومان

لیوان دوجداره 120cc

۱۴۹,۰۰۰تومان

شات کاغذی قهوه (50 عددی)

۱۷,۵۰۰تومان

سه پایه پیتزا

۱۲۹,۵۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون مربع سایز 28

۲۰۵,۰۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون مربع سایز 17

۱۵۱,۵۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون مربع سایز 32

۲۷۲,۰۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون مربع سایز 23

۱۸۱,۰۰۰تومان

۱۰۰,۰۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 34

۱۰۱,۶۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 32

۹۵,۷۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 30

۸۶,۹۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 28

۸۰,۹۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 15

۴۸,۰۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 21

۵۶,۵۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 19

۵۴,۰۰۰تومان

قالب پیتزا تفلون سایز 17

۵۰,۲۰۰تومان

نمک تک نفره

۴۹,۵۰۰تومان

سینگل زیر پیتزا 18

۱۴۷,۰۰۰تومان